Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Η 25η Μαρτίου εορτάστηκε στο Χορτοκόπι όπως κάθε χρόνο με κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο στην μνήμη των Ηρώων του 1821 και μετά με παρέλαση στην Ελευθερούπολη