Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Δημιουργικά Εργαστήρια με την κα. Δέσποινα Ακτσόγλου

Δημιουργικά εργαστήρια με την κ. Δέσποινα Ακτσόγλου,  πραγματοποιήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Χορτοκοπίου, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015.